top of page

אימון מנהלים

"אין דבר כזה מנהל מושלם" יצחק אדיג'ס

 

אימון מנהלים מתבצע באמצעות תהליך מובנה, מתודולוגי, אך מותאם אישית לאג'נדות הארגוניות והאישיות של המנהל הנועץ.

לרוב התהליך יחל באיפיון וזיהוי "הנכסים האישיים" של המנהל (סגנון הניהולי, התנהגויות מקדמות והתנהגויות מעכבות, כישורים, יכולות, מה מניע וכו...)

הגדרת מטרות אישיות וארגוניות (אם ניתן מטרות מוגדרות ומדידות)

ובניית תוכנית פעולה לגישור הפער.

בתהליך זה המנהל הנועץ יביא , בין היתר, "למרחב הייעוצי" דילמות ניהוליות, קונפליקטים, סיטואציות ניהוליות מהשטח ומהחוויה האישית ואנו ננתח אותן יחד ביחס למטרות שהוגדרו ולמאפיינים האישיים והארגוניים. לעיתים תוך שילוב של תאוריות מעולם היעוץ הארגוני.

 

איך זה עובד ?

מפגש KICK OFF לשם איפיון כללי, קבלת רקע ארגוני ואישי והגדרת מטרות ארגוניות.

10 מפגשים אישיים עם המנהל הנועץ.

מפגש סיכום (לבחירה)

כל מפגש אורך שעה. בין המפגשים יינתנו תרגילים/משימות אישיות לחקירה אישית ומקצועית.

המפגשים און ליין / פרונטליים.

 

מה הארגון מרוויח?

  • פיתוח מיומנויות ניהוליות המובילות לשיפור ביצועים של המנהל הנועץ ושל כפיפיו

  • כלים וטכניקות מומלצות לניהול מיטיב המסייע ברתימת עובדים והגברת המוטיבציה שלהם ויצירה/שמירה על תרבות ארגונית פרודוקטיבית

  • שימור מנהלים ועובדים

  • בניית עתודות לניהול בכיר יותר (פיתוח "הדור הבא")

  • שקעה בערוץ נוסף של משאבי חניכה ומשוב

 

מה המנהל הנועץ מרוויח?

  • שיפור תוצאות

  • מודעות ניהולית, פיתוח אישי ומקצועי

  • ביסוס בטחון ניהולי, גיבוש תפיסה ניהולית

  • תחושה "שמשקיעים בפיתוח האישי שלי"

bottom of page